Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Thiên kim tiểu thư phú nhị đại ngạo mạn bạch hi cho rằng chỉ có người đàn ông có ánh hào quang của nam chính mới xứng với cô ấy. Ai mà ngờ được trả giá bằng cả chân tâm kết quả lại bị đối phương lợi dụng mà thôi, đến cuối cùng còn phải chúc anh ta cùng “nữ chính” bạch đầu giai lão sao? trùng sinh lại 7 năm trước liệu cố ấy có thay đổi được tất cả mọi chuyện và tìm được người đàn ông đích thực của đời mình không?

Các chương


  Chap 91 0 lượt xem
  Chap 90 1 lượt xem
  Chap 89 2 lượt xem
  Chap 88 5 lượt xem
  Chap 87 2 lượt xem
  Chap 86 2 lượt xem
  Chap 85 9 lượt xem
  Chap 84 12 lượt xem
  Chap 83 14 lượt xem
  Chap 82 5 lượt xem
  Chap 81 2 lượt xem
  Chap 80 6 lượt xem
  Chap 79 3 lượt xem
  Chap 78 6 lượt xem
  Chap 77 4 lượt xem
  Chap 76 10 lượt xem
  Chap 75 8 lượt xem
  Chap 74 16 lượt xem
  Chap 73 13 lượt xem
  Chap 72 11 lượt xem
  Chap 71 19 lượt xem
  Chap 70 15 lượt xem
  Chap 69 13 lượt xem
  Chap 68 12 lượt xem
  Chap 67 13 lượt xem
  Chap 66 12 lượt xem
  Chap 65 16 lượt xem
  Chap 64 8 lượt xem
  Chap 63 26 lượt xem
  Chap 62 19 lượt xem
  Chap 61 21 lượt xem
  Chap 60 18 lượt xem
  Chap 59 18 lượt xem
  Chap 58 19 lượt xem
  Chap 57 18 lượt xem
  Chap 56 14 lượt xem
  Chap 55 19 lượt xem
  Chap 54 15 lượt xem
  Chap 53 20 lượt xem
  Chap 52 22 lượt xem
  Chap 51 15 lượt xem
  Chap 50 21 lượt xem
  Chap 49 19 lượt xem
  Chap 48 17 lượt xem
  Chap 47 18 lượt xem
  Chap 46 12 lượt xem
  Chap 45 16 lượt xem
  Chap 44 18 lượt xem
  Chap 43 17 lượt xem
  Chap 42 24 lượt xem
  Chap 41 17 lượt xem
  Chap 40 17 lượt xem
  Chap 39 15 lượt xem
  Chap 38 17 lượt xem
  Chap 37 15 lượt xem
  Chap 36 21 lượt xem
  Chap 35 14 lượt xem
  Chap 34 15 lượt xem
  Chap 33 16 lượt xem
  Chap 32 18 lượt xem
  Chap 31 15 lượt xem
  Chap 30 15 lượt xem
  Chap 29 16 lượt xem
  Chap 28 14 lượt xem
  Chap 27 15 lượt xem
  Chap 26 13 lượt xem
  Chap 25 14 lượt xem
  Chap 24 13 lượt xem
  Chap 23 15 lượt xem
  Chap 22 17 lượt xem
  Chap 21 13 lượt xem
  Chap 20 14 lượt xem
  Chap 19 15 lượt xem
  Chap 18 14 lượt xem
  Chap 17 18 lượt xem
  Chap 16 16 lượt xem
  Chap 15 14 lượt xem
  Chap 14 14 lượt xem
  Chap 13 11 lượt xem
  Chap 12 18 lượt xem
  Chap 11 19 lượt xem
  Chap 10 13 lượt xem
  Chap 9 15 lượt xem
  Chap 8 12 lượt xem
  Chap 7 17 lượt xem
  Chap 6 16 lượt xem
  Chap 5 14 lượt xem
  Chap 4 14 lượt xem
  Chap 3 13 lượt xem
  Chap 2 19 lượt xem
  Chap 1 13 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên https://timtruyentranh.com đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!